Yhdistyksemme

 

 

 

 

Tästä Tehyn Verkkokauppaan

Ammattiosaston hallitus muodostuu TYKS Vakka-Suomen sairaalan ja psykiatrisen tulosalueen Uudenkaupungin yksikön työntekijöistä. Kummastakin organisaatiosta valitaan kolme varsinaista hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä, lisäksi valitaan puheenjohtaja.

Ammattiosaston tehtävä on toteuttaa syyskokokusessa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Lisäksi ammattiosasto huolehtii jäsenistönsä ammatillisesta ja taloudellisesta edunvalvonnasta.

Olemme aktiivinen ammattiosasto, joka haluaa järjestää jäsenilleen mukavaa vapaa-ajan toimintaa.

 

Ammattiosaston hallituksen jäsenet toimikaudelle 2022-2023:

Puheenjohtaja: Katri Grönroos

Varapuheenjohtaja: Veera Wessman

Sihteeri:  Laura Heinonen

Rahastonhoitaja: Veera Wessman

Varsinaiset jäsenet:  Eija Vuorinen, Teija Jaatinen, Laura Heinonen, Henna Jokinen, Veera Wessman

Varajäsenet:  Mette Huuskonen, Nina Laakso, Johanna Uurasmaa, Linda Venho, Jenna Forsell

 

LUOTTAMUSMIES:

(V-SS) Heli-Päivikki Lauren  heli-paivikki.lauren@tyks.fi

 

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU: Tita Becker