Kunta-alan neuvottelutuloksen pääkohdat 9.2.2018

10.1.2019

Kunta-alan neuvottelutuloksen pääkohdat

Kunta-alan työehdoista syntyi eilen illalla neuvottelutulos, jonka Tehyn valtuusto hyväksyi. Sopimuksen myötä alalle saadaan vientialojen tasoiset korotukset, ylimääräinen kertaerä, selkeitä parannuksia työehtoihin ja lisäksi koulutettua hoitohenkilöstöä koskeva sopimus lähtee valmisteluun.

Sopimuskausi ja palkankorotukset

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on kaksivuotinen ajalla 1.2.2018 – 31.3.2020.

 

Palkat nousevat sopimuskaudella yhteensä 3,45 prosenttia. Palkankorotukset ovat vientialojen tasoiset, ja sopimusratkaisun kustannusvaikutus kokonaisuudessaan liittokierroksen yleistä linjaa korkeampi.

 

Ensimmäisenä maksetaan yleiskorotus 1.5.2018 lukien. Se on 1,25 prosenttia, kuitenkin vähintään 26 euroa. Ensi vuoden huhtikuussa 1.4.2019 maksetaan toinen yleiskorotus, joka on 1,0 prosenttia. Paikallinen järjestelyerä maksetaan 1.1.2019, ja se on 1,2 prosenttia palkkasummasta.

Koulutetun hoitohenkilöstön oma sopimus

Tehyn ja SuPerin tavoitteena oli parantaa koko koulutetun hoitohenkilöstön työehtoja omalla sopimuksella. Tämä tavoite eteni jättiharppauksella. Osana sopimusratkaisua perustettiin työryhmät kehittämään mm. työaika- ja palkkaehtoja. Työryhmät valmistelevat uusia määräyksiä vuoden 2020 sote- ja maakuntauudistusta varten, jolloin uuden työehtosopimuksen on tarkoitus tulla voimaan.

Lomarahaleikkauksen kompensointi: kertakorvaus ja laadulliset parannukset työehtoihin

Lomarahaleikkauksen kompensaationa maksetaan työntekijälle kertakorvauksena 9,2 prosenttia työntekijän varsinaisesta palkasta. Kunta-alalla työntekijälle tämä tarkoittaa keskimäärin 260 euroa. Kertakorvaus maksetaan tammikuussa 2019.

 

Tämän lisäksi lomarahojen leikkausta kompensoidaan selkeillä parannuksilla työehtoihin. Näitä ovat mm. tilapäisen hoitovapaan ikärajan nouseminen 10-vuotiaasta 12-vuotiaaseen ja palkallisen isyysvapaan piteneminen 6 päivästä 12 päivää. Työnantajalta poistuu oikeus periä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävältä takaisin tälle maksettuja sairausajan palkkoja.

 

- Lomarahakompensaatio oli neuvottelupöydässä vaikein aihe, ja taustalla oli valtiovallan haluttomuus tulla kompensaatiossa vastaan. Siihen nähden, että kuntien varoja höylättiin kilpailukykysopimuksessa, voidaan 9,2 prosentin kertakorvausta ja laadullisia työehtoparannuksia pitää hyvänä saavutuksena, toteaa Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Kunta-alan sopimusratkaisu pähkinänkuoressa

  • Samat palkankorotukset kuin muilla aloilla liittokierroksella
  • Ylimääräinen kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta, kunta-alalla työntekijälle keskimäärin 260 euroa
  • Koulutetun hoitohenkilöstön oma sopimus 2020, valmistelu alkaa välittömästi
  • Isyysvapaan palkallisuus nousee 12 päivään (aiemmin 6 päivää)
  • Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen: ikäraja nousee 12 vuoteen (aiemmin 10 vuotta)
  • Työnantajalta poistuu oikeus periä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävältä takaisin tälle maksettuja sairausajan palkkoja.