Ylityö- ja vuoronvaihtokielto astui voimaan 6.2.2018

6.2.2018

https://www.tehy.fi/fi/vuoronvaihtokielto