Uutiskirje opiskelijoille-kesäntyöntekijöille

19.5.2016

 

Kesätöissä sote-alalla –muista nämä

 - jos olet Tehyn jäsen, muista ilmoittaa työttömyyskassaan heti, kun menet töihin mille tahansa alalle. Näin kerrytät työssäoloviikkoja jo opintojen aikana!

 - työsopimus on syytä aina tehdä kirjallisesti ja laatia siitä kaksi kappaletta. Toinen kappale annetaan työntekijälle, toinen jää työnantajalle. Muista toimittaa verokortti työnantajalle.

 - työsopimuksesta tulisi ilmetä ainakin sopijaosapuolet, työsuhteen kesto ja sen määräaikaisuuden peruste, työaika, palkan määrä, sovellettava työehtosopimus, vuosiloman määräytyminen ja pääasialliset työtehtävät

 - jos työsopimuksessa on jotakin epäselvää, näytä se esimerkiksi luottamusmiehelle ennen kuin allekirjoitat sen

 - kirjaa tekemäsi tunnit kalenteriin ylös. Jos työajasta tulee jälkikäteen epäselvyyttä, niin pystyt osoittamaan miten olet ollut töissä.

 - sinulla on oikeus saada perehdytystä työhön. Pyydä esimieheltä ja kollegoilta perehdytystä, ole aktiivinen, kysele ja ole innokas oppimaan uutta.

 - muista että olet vastuussa siitä mitä teet ja mitä jätät tekemättä. Älä tee tehtäviä, joita et osaa. Sinun tulee heti kertoa ohjaajallesi, esimiehellesi tai kollegallesi, mikäli et osaa jotakin tehtävää. Muista kaikessa työskentelyssä potilasturvallisuus.

 - tee vain nimikkeesi mukaisia tehtäviä. Esim. jos toimit hoitoapulaisen sijaisuudessa, tee vain niitä tehtäviä joita hoitoapulaiset tässä yksikössä tekevät. Käy työtehtäväsi läpi esimiehesi kanssa.

 - käy läpi esimiehen kanssa oikeutesi lääkehoidon toteuttamisessa. Työnantaja arvioi valmiutesi lääkehoidon toteuttamiseen ottaen huomioon työyksikön lääkehoidon vaativuuden. Älä tee lääkehoidon tehtäviä, mitä et osaa tai hallitse.

 - käy esimiehesi kanssa läpi potilastietojärjestelmien käyttöoikeudet. Esimies antaa tarvittaessa oikeudet kirjata tietoja potilastietojärjestelmiin. Oikeus käsitellä kunkin potilaan tietoja on vain potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilla, ja heilläkin vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät.

 - muista vaitiolovelvollisuus

 - jos toimit tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä, sinulla on oltava kirjallisesti nimetty ohjaaja. Ohjaajan on toimittava samassa toimintayksikössä. Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava toimintaasi ja puututtava viipymättä epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

 - nimineulasta tulisi ilmetä, mikäli kesälomasijainen on vielä opiskelija. Näin kollegat ja potilaat tietävät, millä koulutuksella ja osaamisella sijainen toimii. Esimerkki: nimineulassa tulisi lukea "sairaanhoitajaopiskelija" silloinkin, kun sairaanhoitajaksi opiskeleva toimii tilapäisesti sairaanhoitajan tehtävässä (suorittanut kaksi kolmasosaa opinnoistaan ja työnantaja arvio osaamisen riittävän). Sairaanhoitajan nimikettä tulisi käyttää vasta valmistumisen jälkeen.