Ajankohtaista

Hallitus esittää isyysvapaan pidentämistä siten, että vain isän käyttöön tarkoitettua vapaata olisi jatkossa 54 arkipäivää. Isyysvapaan ajalta maksetaan ansiotuloihin perustuvaa isyyspäivärahaa. Uudistuksella ei ole tarkoitus lyhentää äitiys- tai vanhempainvapaata, vaan tavoitteena on lisätä isien pitämiä perhevapaita ja selkeyttää perhevapaajärjestelmää. Ainoastaan isille tarkoitettu 54 arkipäivän vapaa ja sen ajalta maksettava päiväraha korvaisivat nykyisen isyysvapaan ja isäkuukauden, joiden yhteispituus on myös ollut korkeintaan 54 arkipäivää. Muutos tarkoittaisi kuitenkin käytännössä kahden viikon pidennystä vanhempainvapaaseen, kun isän täysimittainen vapaa ei enää edellyttäisi 12 vanhempainrahapäivän säästämistä isälle. Uudistuksella ei ole vaikutusta kumman tahansa vanhemman käyttöön tarkoitetun vanhempainvapaan pituuteen. Jos isä jatkossa käyttäisi koko isyysrahakauden vanhempainrahakauden perään, lapsi olisi vanhempainrahakauden päättyessä lähes vuoden ikäinen. Jatkossakin isä voisi pitää 18 isyysvapaapäivää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa. Nämä päivät voisi jakaa enintään neljään jaksoon. Loput 36 päivää voitaisiin jakaa enintään kahteen jaksoon. Äiti tai isä voisi hoitaa lasta kotona hoitovapaalla tai lapsi voisi olla päivähoidossa ennen kuin isä jää isyysvapaalle. Päivähoitopaikan voisi säilyttää isyysvapaan ajan. Koko isyysvapaa olisi pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta eikä sitä voisi siirtää toiselle vanhemmalle. Isyysvapaa olisi lapsikohtainen siten, että uuden lapsen syntyminen perheeseen ei enää lakkauttaisi isän oikeutta isyysrahaan edellisen lapsen perusteella. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 17.9.2012 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013. Hallituksen esitys HE 111/2012 Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontatoimiala
https://www.tehy.fi/@Bin/21289333/Tehy_tyonjakokortti.pdf
https://www.tehy.fi/jasensivut/edunvalvonta/tyoaika/usein_kysyttya_koskien_kuntasekt/
9.3.2012 Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on huolissaan kehityksestä, jossa sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaa yritetään helpottaa erilaisilla pikakoulutuksilla. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ja sosiaali- ja terveysministeriöllä on meneillään kokeilu, jossa työvoimapoliittisena koulutuksena koulutetaan hoiva-avustajia seitsemällä ELY-keskusalueella. - Nopeasti koulutetut henkilöt – kuten hoiva-avustajat - eivät mitenkään voi korvata sitä osaamista, jota saa esimerkiksi kolmivuotisesta lähihoitajakoulutuksesta. Kyse on paitsi hoidon laadusta niin ennen kaikkea potilasturvallisuudesta, joka pystytään takaamaan ainoastaan riittävän ammattitaitoisen henkilökunnan avulla, sanoo Tehyn I varapuheenjohtaja Rauno Vesivalo. Tehyn näkemyksen mukaan hoiva-avustajia ei pidä laskea osaksi koulutetun hoitohenkilöstön mitoitusta. - Tästä on jo nähtävissä merkkejä, sillä erityisesti yksityisellä puolella hoiva-avustajia lasketaan paikoin jo kuuluvaksi hoitohenkilöstöön. Tämä tarkoittaa, että riittävän koulutuksen omaavan hoitohenkilökunnan osuus pienenee ja esimerkiksi vanhustenhoidon laatu on vaarassa heiketä, Vesivalo sanoo. Sekä Tehy että Suomen Lähihoitajat ry painottavat, että koulutetun hoitohenkilökunnan lisäksi tarvitaan avustavaa henkilökuntaa. - Emme kuitenkaan tarvitse enää lisätutkintoja avustaviin tehtäviin, sillä matkailu-, ravitsemus- ja talousalan koulutusalalla on jo kotityöpalvelututkinto, jonka kautta saadaan sopivaa avustavaa henkilöstöä, sanoo Suomen Lähihoitajien yhdistyksen puheenjohtaja Marko Tanhula. Potilasturvallisuutta edistetään Tanhulan mukaan myös sillä, että hoitohenkilökunta perehdytetään tarpeeksi hyvin tehtäviinsä. - Erityisesti vastavalmistuneiden kohdalla kuulee usein, että he eivät saa riittävää perehdytystä tai sitä ei järjestetä ollenkaan. Tänään vietetään Helsingin Messukeskuksessa Ammatillisia lähihoitajapäiviä. Päivien teemana on Lähihoitaja työelämän osaajana. Päiville osallistuu noin 300 lähihoitajaa. Tapahtuman järjestävät Tehy ja Suomen Lähihoitajat ry, joka on lähihoitajien ammatillinen yhdistys. Lisätietoja: Rauno Vesivalo, gsm 040 821 9255 Marko Tanhula, puh (09) 5422 7211
RSS ATOM